Aktuálne pripravujeme pre Vás ...


Tvorivá dielňa Enkaustika

Tvorivá dielňa Enkaustika

Kde: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom Poplatok za materiál: dospelí 4€, deti 2€ Čítať viac »

komentáre/ov
Pátranie po predkoch ...

Pátranie po predkoch ...

Seminár genealógie Kde: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom Lektor: Mgr.Roman Kvanka Počet účastníkov je limitovaný. Čítať viac »

komentáre/ov
Rytmus Pohyb

Rytmus Pohyb

- tvorivá dielňa pre neprofesionálnych fotografov z nášho regiónu Kde: Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom Tvorivá dielňa je súčasťou podujatia Deň tanca - celoslovenskej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca. Čítať viac »

komentáre/ov

O nás ...

Pohronské osvetové stredisko je kultúrnou inštitúciou, ktorá realizuje kultúrno-osvetové aktivity a profesionálne organizuje voľný čas detí, mládeže a dospelých v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica prostredníctvom festivalov, prehliadok, súťaží, výstav, tvorivých dielní, školiteľských podujatí, metodických dní, klubovej činnosti, inštruktáží, jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla.

Záujmovo-umelecká činnosť Ochotnícke divadlo, detské divadlo, umelecký prednes, folklór, amatérske hudobné skupiny, dychová hudba, zborový spev, tanec, amatérska fotografia a videotvorba, ľudová umelecká tvorivosť, výtvarníctvo, výstavy, literárne súťaže a iné.

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť Sprostredkováva nové poznatky zo všetkých žánrov záujmovo-umeleckej činnosti prostredníctvom tvorivých dielní, zabezpečuje primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, klubovú činnosť, ekologickú výchovu, podujatia k výročiam významných udalostí a dejateľov, prednášky, besedy, autorské večery a zabezpečuje kontakt s amatérskymi kolektívmi a jednotlivcami.

 

Iná kultúrno-osvetová činnosť Zabezpečuje metodiku v kultúrno-osvetovej oblasti pre obce, mestá, súbory a jednotlivcov, sprostredkováva účinkovanie amatérskych súborov a jednotlivcov, zaoberá sa edičnou činnosťou, archivuje nehmotné kultúrne dedičstvo.

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky